Přeskočit na menu

Hrad a podhradí

V duchu historického uspořádání hradního areálu jako samostatné správní jednotky, sestávající ze samotného hradu a neméně důležitého podhradí, se nabízí jedinečná možnost prezentovat a přiblížit funkci a principy fungování těchto důležitých prvků naší historie současné generaci. To všechno v místech, kde se v historii skutečně a přirozeně odehrávaly. Na základě těchto skutečností lokality je projekt rozdělen do dvou hlavních částí reprezentující hrad a podhradí.

 

Hrad

Prostory zahrnující bývalou zástavbu hradu, hradní věž a zbytky hradního příkopu. Součástí projektu je vznik expozice o funkci jednotlivých částí hradu, jejich výstavbě, obyvatelích a historických událostech v prostorách hradu.

Záměrem této části projektu je vyzdvihnout hrad jako dominantu a významný správní prvek středověku.

Návštěvník tak bude mít možnost nahlédnout do minulosti na místě, kde se opravdu odehrávala a zároveň lépe pochopit vztahy mezi hradem a podhradím.

V této fázi projektu je potřeba získat technické vybavení a materiál na expoziční tabule a plochy

 • laminace
 • sítotisk
 • instalace osvětlení v hradní věži a sklepení
 • podstavce

Expozice ve venkovních prostorách hradu

 • Expozice v jednotlivých částech hradu, pojednávající o jejich historické funkci
 • Stavba středověkého hradu – využití současné zříceniny a jejích rozvalin jako evokace rozestavěného hradu
 • Ukázka stavebních technik a zařízení při stavbě hradu – spojeno s výkladovými tabulemi prvního bodu

Expozice v hradní věži

 • Obecná expozice o významu a funkcích hradů s důrazem na jejich samostatně správní funkci
 • Expozice o životě na hradě
 • Expozice jednotlivých řemesel nezbytně důležitých pro chod hradu
 • Ukázka výsledných produktů řemeslného podhradí
 • Vztah hrad versus podhradí

Podhradí

Sestává z mnoha venkovních prostor, které zvyšují atraktivitu areálu a tím i jeho návštěvnost, hlavní obytné budovy hájovny, která poskytuje technické zázemí a několika přilehlých hospodářských budov.

Venkovní prostory evokující středověké řemeslné podhradí

Zejména pro účely celoroční venkovní expozice, pořádání historických kulturních akcí a exkurzí. Tato část představuje řemeslné, technické a hospodářské zázemí hradu, jako samostatnou správní jednotku.

 • venkovní řemeslné dílny středověkého charakteru
 • prvky středověkého, pozdně gotického venkovského osídlení
 • prvky řemeslného a hospodářského zázemí hradu s důrazem kladeným na jejich historicky věrnou podobu
 • expozice hospodaření a využívání různorodých surovin ve středověku
 • informační a popisové tabule
 • prvky technické vybavenosti (pódium, venkovní WC, infocentrum a pod.)

Technické zázemí centra

Vnitřní řemeslné dílny, vzdělávací a ubytovací prostory v hlavní budově, určené pro 

 • Kurzy, semináře a tematické pobyty s ubytováním
 • Administrativu řízení areálu

Do vnitřních dílen pořizujeme soudobé technické vybavení a pomůcky základních dílen specializovaných na

 • kůži
 • dřevo
 • textil
 • kov
 • hlínu…

V současnosti probíhá stavba kovárny a rekonstrukce hájovny, kde se zřizují podkrovní dílny. Budova hájovny slouží jako technické zázemí, přestává však v současnosti vyhovovat svému účelu a vyžaduje stavební úpravy.

Plán rekonstrukce hájovny

 • Realizace studničního vrtu ( hydrogeol. průzkum, projekt, stav. povolení, čerpadlo, přívod vody do budovy)
 • Rekonstrukce sociálního zařízení v hájovně a přilehlé budově (sanitární zařízení, dlažba atd.)
 • Zřízení ústředního vytápění a částečná rekonstrukce přilehlé hospodářské budovy (vybudování kotelny, komínu, pořízení kotle včetně všech instalací)
 • Rekonstrukce podlahových krytin a obložení stávajících interiérů
 • Rekonstrukce střechy, zateplení, vestavba podkroví (3 dílny - místnosti bez vybavení)
 • Vybavení interiérů novým nábytkem a lůžkovinami
 • Rekonstrukce odpadů - pořízení a instalace ČOV

Jednotlivé body lze realizovat samostatně, nezávisle na sobě nebo dle výběru po skupinách dle priorit.

 
 

 

Zpět na začátek stránky