Přeskočit na menu

Současnost hradu Šelmberk

V roce 2003 bylo pověřeno správou Sdružení hrad Šelmberk, které jej provozovalo do  roku 2006. Za jeho působení došlo k vykácení části starého porostu v jižní části hradu a ve spolupráci s Městem Mladá Vožice k instalaci provizorní kasy pro prodej vstupenek.

 

V roce 2006 provedli studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod vedením Doc. PhDr. Rudolfa Krajíce CSc. v prostorách nádvoří archeologický průzkum z důvodu plánovaných konzervačních prací. Průzkum se zaměřil na sondáž podél hradebních zdí a plošný odkryv v okolí tzv. hradní kaple. Následně byla zakonzervována část východní hradební zdi, studna a sklepení v severní části dolního hradu. Práce byly provedeny díky dotaci Jihočeského kraje a spolufinancovány městem Mladá Vožice.

Od počátku roku 2007 spadá zřícenina hradu Šelmberk pod správu o.s. DANAR. Z prostředků získaných provozem hradu byla pořízena mechanizace na pravidelnou údržbu travnatých ploch a postupnou likvidaci náletů, která v současnosti probíhá. Hrad byl začleněn mezi hlavní složky Historicko řemeslně vzdělávacího centra. Cílem projektu je zde vybudovat expozice o funkci částí hradu, jejich výstavbě, obyvatelích a historických událostech v jeho prostorách.

 

Hrad v roce 2008

Stav hradních prostor na počátku roku 2008. Podzimní práce na odstraňování náletových porostů, sezonní etapová údržba hradních prostor.

 

Hrad v létě a na podzim roku 2006

Práce studentů Jihočeské univerzity na vykopávkách v severní a východní části hradu. Oodkryté partyje v severní části a pohled na konzervační práce v prostorách hradní studny.

 

Hrad v roce 2005

Stav porostů v jižní části hradu před zásahem sdružení Hrad Šelmberk.

 

Hrad v roce 991

Vnitřní výzdoba místnosti v bergfritové věži hradu v roce 1991

 
 

 

Zpět na začátek stránky