Přeskočit na menu

Barvířská dílna

Barvířská dílna je koncipována jako zastřešený prostor po vzoru starých řemeslných hatí. Cílem expozice této dílny je přiblížit současnému návštěvníkovi středověké postupy barvení tkanin pomocí přírodních surovin, seznámit jej s druhy a původem těchto surovin, jejich přípravou a aplikaci na textilní a kožené materiály a se zařízením dílny. Koncepce je členěna do dvou základních částí. První polovinu plochy zaujímá varna se čtyřmi kotli opatřenými navijáky plátna dle dobových iluminací. Druhá část slučuje přípravnu barviv s prostorem pro ždímání pláten pomocí lisů a po schodišti dostupnou malou sušárnou v podkroví, která je od kouře z varny oddělena hliněnou přepážkou.

Barvířská dílna nemá doposud žádného patrona. V současné době můžete podpořit dílnu darováním dřeva na stavbu, nebo prostředků k jeho pořízení. Chcete se stát patronem této části centra?

 

Pohledy na budoucí dílnu barvíře - autor 3D vizualizace Jiří Krejčí

 
projekt Barvířská dílna
 

 

Zpět na začátek stránky