Přeskočit na menu

Lazebna

Jedna z později vybudovaných hospodářských budov určená pro chov hospodářských zvířat. V roce 2003 byla budova převzata do užívání o.s. Danar bez dveřních a okenních výplní, s pozůstatky maštale pro dobytek. Část interiéru byla přebudována na dočasné hygienické prostory sloužící v rámci letních pobytových programů a akcí pro veřejnost.

Lazebna nemá doposud žádného patrona. V současné době můžete podpořit lazebnu darováním materiálu na opravu vnějších omítek, střešní krytiny nebo prostředků k jejich pořízení. Chcete se stát patronem této části centra?

 

Projekt zvýšení úrovně expozic a ubytovacích podmínek

Od ledna 2010 probíhá v prostorách lazebny a přilehlé hlavní budovy realizace projektu "  Zvýšení úrovně expozic a ubytovacích podmínek pro účely provozu Historického kulturního centra" jehož cílem je rekonstrukce sociálního zařízení a ubytovacích prostor včetně instalace informačního systému v rámci venkovních expozic centra.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader Programu rozvoje venkova ČR.

 

Plán rekonstrukce v rámci projektu

 

Současný stav lazebny

 

Stav v roce 2003

 
 

 

Zpět na začátek stránky